ΔΑΣ - Κατάθεση

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2005-2006

E-mail Print PDF
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - Ε.Τ.Ε.
2005-2006

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
• Αυξάνεται το επίδομα Βαθμού (Κ.Α. :243) κατά 10% από 1.1.2005 και κατά 5% από 1.1.2006.
ΒΑΘΜΟΣ Διευθυντής 218,10 235,50
Υποδιευθυντής Α΄  188,20 203,20
Υποδιευθυντής Β΄ 180,50 194,90
Προϊστ. Τμήματος Διεύθυνσης Διοίκησης 158,70 171,30
Τμηματάρχης Α΄ 147,40 159,20
Τμηματάρχης Β΄ 140,60 151,70
Υποτμηματάρχης 114,20 123,30
Λογιστής Α΄ 88,20 95,30
Λογιστής Β΄ - Διαχειριστής - Αρχιεργοδηγός 59,80 64,60
Υπολ/στής Α΄- Αρχιεισπράκτορας - Εργοδηγός 56,20 60,70
Υπολ/στής Β΄- Εισπρ. - Τεχνίτης Α΄ 54,00 58,40
Υπολογιστής Γ΄ 49,00 52,80
Αφορά 11.180 εργαζόμενους
• Αυξάνεται το επίδομα Παραμεθορίων Περιοχών (Κ.Α.:132) κατά 5% από 1.1.2005 και γίνεται 57,90€.
 Αφορά 1.000 εργαζόμενους

• Αυξάνεται το επίδομα Κεντρικού Ταμία (Κ.Α.: 831) κατά 15% από 1.1.2005 και κατά 10% από 1.1.2006 και γίνεται 83,90€

• Αυξάνεται το επίδομα Τεχνικών Ασφαλείας (Κ.Α.: 835) κατά 10% από 1.1.2005 και γίνεται 161,70€.
• Αυξάνεται το επίδομα Στελεχών Κ.Μ. κατά 10% από 1.1.2005 και κατά 5% από 1.1.2006
• Αυξάνεται το επίδομα Δικτύου (Κ.Α.:234) κατά 10% από 1.1.2005 και κατά 15% από 1.1.2006 και διαμορφώνεται ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ 1.1.2005 1.1.2006
Κύριο προσωπικό
Μηχανικοί - Υπομηχανικοί - Τεχν. Βοηθοί 34,20 40,50
Τεχνίτες - Συντηρητές - Εισπράκτορες 24,60 29,10
Φροντιστές - Φύλακες - Καθαρίστριες 19,70 23,20
Αφορά 8.725 εργαζόμενους

• Αυξάνονται από 1.1.2005 το επίδομα Ευθύνης Στελεχών Δικτύου (Κ.Α.:242) και το επίδομα Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης (Κ.Α.:244) κατά 6% για τα κλιμάκια 1-6 και 7% για τα κλιμάκια 7-12. Επίσης από 1.1.2006 τα ανωτέρω επιδόματα αυξάνονται κατά 4% για όλα τα κλιμάκια.
ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ Κλιμάκιο Ευθύνης 1 951,00 1.017,00
Κλιμάκιο Ευθύνης 2 810,70 866,90
Κλιμάκιο Ευθύνης 3 772,40 826,10
Κλιμάκιο Ευθύνης 4 640,10 684,50
Κλιμάκιο Ευθύνης 5 549,10 587,30
Κλιμάκιο Ευθύνης 6 459,10 491,00
Κλιμάκιο Ευθύνης 7 367,10 392,60
Κλιμάκιο Ευθύνης 8 277,80 297,10
Κλιμάκιο Ευθύνης 9 240,40 257,10
Κλιμάκιο Ευθύνης 10 195,90 209,60
Κλιμάκιο Ευθύνης 11 169,20 180,90
Κλιμάκιο Ευθύνης 12 130,60 139,70
 Αφορά 5.560 εργαζόμενους (3.190 στο Δίκτυο και 2.370 στη Διοίκηση)

• Αυξάνονται τα παρακάτω επιδόματα απο 1.1.2006 ως εξής:
• Αυξάνεται το επίδομα Β’ υπογραφής (Κ.Α.:233) κατά 10% και γίνεται 91€.
 Αφορά 1.000 εργαζόμενους (750 στο Δίκτυο και 250 στη διοίκηση)
 
• Αυξάνεται το επίδομα Εξειδικευμένης Εργασίας Teller (Κ.Α.:335) κατά 5% και γίνεται 71,20€.
 Αφορά 1.990 εργαζόμενους
 
• Αυξάνεται το επίδομα Εμπλοκών (Κ.Α.:267) κατά 10%.
 Αφορά 300 εργαζόμενους
 
• Αυξάνεται το επίδομα Χειριστών P/C (Κ.Α.: 336) κατά 5%.
 Αφορά 1.700 εργαζόμενους
 
• Αυξάνεται το επίδομα Χορηγητικής Ευθύνης (Κ.Α.:367) κατά 7%.
 Αφορά 450 εργαζόμενους
• Αυξάνεται το επίδομα Επιλογής Προσωπικού (Κ.Α. :232) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το Μεταφραστικό Επίδομα (Κ.Α.:833) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Θεσμικών Επενδυτών (Κ.Α.:360) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Εισηγητών Εκπαίδευσης και Μελετητών Marketing (Κ.Α.:245) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Μη Εξειδικευμένου Προσωπικού Κ.Μ. (Κ.Α.:248) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Προγραμματιστών - Αναλυτών (Κ.Α.:231) κατά 7%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Χειριστών Η/Υ Κ.Μ. (Κ.Α.:333) κατά 7%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Χειριστών Βοηθητικών Μηχανών Κ.Μ. (Κ.Α.:348) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Μηχανικών- Υπομηχανικών (Κ.Α.:249) κατά 10%.
• Αυξάνεται το επίδομα Ευπρεπούς Εμφάνισης Ερευνητών Επιχειρήσεων (Κ.Α.:710) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Μηχανικών- Υπομηχανικών (Κ.Α.:249) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Τεχνικών Βοηθών (Κ.Α.:246) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Τεχνιτών Εργοδηγών (Κ.Α.:238) κατά 10%.
 
• Αυξάνονται τα έξοδα Κίνησης Τυφλών και Αναπήρων (Κ.Α.:719) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Χειριστών Τηλ. Κέντρων (Κ.Α.:330) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Επικίνδυνης εργασίας (Κ.Α.: 331) κατά 10%.
 
• Αυξάνονται τα έξοδα Κίνησης Προσωπικού Ασφαλείας (Κ.Α.: 722) κατά 20%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Εποπτών Ασφαλείας και Επικεφαλής Συνεργείων Τεχνικών & Καθαριότητας (Κ.Α.:268) κατά 10%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Υπηρεσιακών Στολών κατά 20%.
• Αυξάνονται τα έξοδα Κίνησης Κλητήρων (Κ.Α.:718) κατά 20%.
 
• Αυξάνεται το επίδομα Χειριστών Φωτοτυπικού (Κ.Α.:343) κατά 10%.
Τα ανωτέρω επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα με κωδ. 718, 719, 722 και 835, μετά από τις αυξήσεις αυτής της Επιχειρησιακής Σύμβασης επαναποσοστοποιούνται στο 16ο κλιμάκιο του Ενιαίου Μισθολογίου του Λογιστικού Κλάδου Προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1997-1998.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
• Θεσμοθετείται ειδικό επίδομα για τα στελέχη και τους υπαλλήλους του κλάδου Κύριου Προσωπικού στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.364)
 
• Θεσμοθετείται ειδικό επίδομα για τα στελέχη και τους υπαλλήλους του κλάδου Κύριου Προσωπικού στη Διεύθυνση Επιμελητείας (Κ.Α.340)

Β. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2006, θα γίνει μελέτη με στόχο τη μείωση του αριθμού κατηγοριών των καταστημάτων.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ
 4 Οι εργαζόμενοι γονείς οι οποίοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο 2 ωρών την ημέρα για τα δύο πρώτα έτη από τον τοκετό, για το θηλασμό και την φροντίδα των παιδιών τους, δύνανται με αίτησή τους να επιλέξουν εξ αρχής:
  • είτε το μειωμένο ωράριο των 2 ωρών,
  • είτε τη λήψη (αντί του μειωμένου ημερησίου ωραρίου) πρόσθετης εξάμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές.
 4 Σε περίπτωση επιλογής της πρόσθετης εξάμηνης άδειας, αυτή θα αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της 4μηνης άδειας λοχείας.
4 Μετά τη λήξη της πρόσθετης εξάμ-
 νης άδειας ο/η δικαιούχος θα λαμ-
 βάνει κανονικά το μειωμένο ωράριο
 της 1 ώρας, για τα επόμενα 2
 χρόνια.
4 Οι υπάλληλοι που ήδη σήμερα κά-
 νουν χρήση του μειωμένου ωραρίου
 των δύο ωρών, μπορούν να ζητή-
 σουν με αίτησή τους αντί του υπο-
 λειπόμενου χρόνου του μειωμένου
 ωραρίου αντίστοιχη πρόσθετη άδεια
 με πλήρεις αποδοχές.
Η Διοίκηση στις διαπραγματεύσεις δεσμεύτηκε ότι εφόσον το συγκεκριμένο μέτρο λειτουργήσει ικανοποιητικά, θα εξετάσει και τη δυνατότητα επέκτασης της σωρευτικής άδειας με πλήρεις αποδοχές για χρόνο που αντιστοιχεί στο μειωμένο ωράριο της 1 ώρας ημερησίως για τα επόμενα 2 χρόνια.
3. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 α. Το επιτόκιο των ατομικών δανείων προσωπικού καθορίζεται από 1.1.2005 σε 1,50% (από 2,5%) και θα ισχύει και για τα ήδη υφιστάμενα δάνεια.
 β. Η εξόφληση των ατομικών δανείων θα γίνεται σε 50 μηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις, αντί των 40 μηνιαίων χρεολυτικών δόσεων πλέον τόκων.
 Τα υφιστάμενα δάνεια θα εξοφληθούν σε 10 δόσεις επί πλέον των υπολειπόμενων δόσεων που είχαν συμφωνηθεί και οι οποίες θα καταστούν όλες τοκοχρεολυτικές.
 Οι τόκοι των δανείων αυτών που έχουν λογισθεί μέχρι σήμερα, θα παρακρατηθούν από την μισθοδοσία σε 12 το πολύ μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό κάθε δόσεως τα 20,00€.

4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ OVERDRAFT.
  Αυξάνεται σε 50% (από 40%) η έκπτωση που ισχύει για τους εργαζομένους στην ΕΤΕ στο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων των πιστωτικών καρτών.
  Η έκπτωση ισχύει από 1.1.2005.
  Καταργείται η καταβολή συνδρομής, για όλες τις πιστωτικές κάρτες των υπαλλήλων που εκδίδονται από την Εθνική Τράπεζα ή από τις Θυγατρικές της εταιρείες.
  Η κατάργηση εφαρμόζεται από 1.1.2005.
  Αυξάνεται σε 50% (από 40%) η έκπτωση που ισχύει για τους εργαζομένους στην ΕΤΕ στο επιτόκιο του overdraft. Η έκπτωση ισχύει από 1.1.2005.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 Στους υπαλλήλους που το παιδί τους θα εισαχθεί μέσω των Πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2006 και μετά σε Ανώτατη ή Ανώτερη σχολή που βρίσκεται σε πόλη της Ελλάδας, διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και θα παρακολουθεί εκεί τα μαθήματα, θα χορηγείται, μετά από αίτησή τους:
  εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση 500,00€ καθώς και
  εφάπαξ άτοκο δάνειο ύψους μέχρι 10.000,00€, εξοφλητέο σε 50 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της Ε.Τ.Ε. τα παραπάνω θα καταβάλλονται στον έναν από τους δύο.
 Σε περίπτωση λύσης ή λήξης για οποιονδήποτε λόγο της εργασιακής σχέσης το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα εξοφλείται άμεσα.
Σημ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. η Διοίκηση δεν απεδέχθη το αίτημα το εφάπαξ άτοκο δάνειο να αφορά και τους συναδέλφους των οποίων τα παιδιά σπουδάζουν ήδη σε άλλη πόλη.
Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. θα επανέλθει για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος.

6. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 Αυξάνονται, από 1.1.2006 σε 17 από 14 οι ημέρες
 • της ετήσιας φοιτητικής άδειας την οποία δικαιούνται οι εργαζόμενοι στην Ε.Τ.Ε. που σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. καθώς και
 • της ετήσιας μαθητικής άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • της άδειας για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου (η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται συνολικά μέσα σε μια τετραετία)

7. ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Αυξάνονται από την υπογραφή της Επιχειρησιακής  σύμβασης οι εκπτώσεις που είχαμε στα προϊόντα για οχήματα και ακίνητα ιδιοκτησίας των υπαλλήλων και των συζύγων τους και ανέρχονται στο ύψος των εκπτώσεων που έχουν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Συγκεκριμένα:
1. Ασφαλίζονται μέχρι δύο οχήματα (αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες) με έκπτωση
 • 30% (από 25%) για τις υποχρεωτικές καλύψεις και
 • 50% (από 25%) για τις υπόλοιπες προαιρετικές καλύψεις εκτός της ασφάλισης του οδηγού του οχήματος και της θραύσης κρυστάλλων.
 Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύσει η έκπτωση 30% για την αστική ευθύνη, είναι η ασφάλιση του οχήματος για μια τουλάχιστον ακόμη από τις υπόλοιπες καλύψεις (φωτιά, κλοπή, κλπ).
2. Οι κατοικίες των εργαζομένων της ΕΤΕ ασφαλίζονται:
 • για σεισμό με έκπτωση 20% (θεσπίζεται για πρώτη φορά)
 • και κατά όλων των άλλων κινδύνων με έκπτωση 37,50% (από 25%)

8. ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Οι Εισπράκτορες εντάσσονται από 1.1.2005 στον Κλάδο του Κύριου Προσωπικού, εφόσον συμπληρώνουν τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια ευδόκιμης υπηρεσίας σε καθήκοντα Λογιστικού Υπαλλήλου, Teller ή Διαχειριστή.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ» Α.Ε.Ε.
 Η προϋπηρεσία που είχαν στην ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε. (θυγατρική της Εθνικής Στεγαστικής Τράπεζας) οι εργαζόμενοι που προέρχονται από αυτήν, εξομοιώνεται με προϋπηρεσία σε συγγενείς οργανισμούς και αναγνωρίζεται για την βαθμολογική τους εξέλιξη.

10. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ τ.ΕΚΤΕ
 Η προϋπηρεσία που είχαν οι εργαζόμενοι της ΕΤΕ, ως επιτόπιο προσωπικό σε μονάδες της τ.ΕΚΤΕ στο εξωτερικό, αναγνωρίζεται από 1.1.2005 για την βαθμολογική τους εξέλιξη.

11. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ»
 Η Τράπεζα θα καταβάλλει, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο -«Συλλογικό» που θεσπίσθηκε με την Επιχειρησιακή Σύμβαση 1996, επί πλέον των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων
 • για το έτος 2005 εφάπαξ το ποσό των €225.000,00 και
 • για το έτος 2006 τη διαφορά που τυχόν θα προκύψει από το ποσό που έχει συμφωνηθεί (€1.173.881,15) μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 0,4% επί των πάσης φύσεως μεικτών αποδοχών (συμπεριλαμβανομένων των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων, καθώς και των επιδομάτων αδείας και ισολογισμού) που καταβάλλει η Τράπεζα στους εργαζόμενους.
12. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
 Εντός διμήνου από την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης θα συγκροτηθεί, με Πράξη Διοίκησης, ειδική διμερής Υπηρεσιακή Επιτροπή για θέματα εκπαίδευσης, που θα αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Ενδοεπιχειρησιακής Επικοινωνίας Ομίλου, δύο ακόμη εκπροσώπους της Διοίκησης και ένα εκπρόσωπο του ΣΥΕΤΕ.
 Η συγκεκριμένη Επιτροπή, θα εκπονήσει σχέδιο συστήματος διάγνωσης και σχεδιασμού των εκπαιδευτικών αναγκών της Τράπεζας και των εργαζομένων με στόχο την «δια βίου» εκπαίδευσή τους.
 Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί και θα υποβληθεί στη Διοίκηση προς έγκριση και υλοποίηση, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία σύστασης της εν λόγω Επιτροπής.
 Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή του εγκριθέντος συστήματος Εκπαίδευσης και μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής αυτής θα υποβάλει τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωσή του.

13. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
 Το αργότερο εντός τριμήνου από την υπογραφή αυτής της Επιχειρησιακής Σύμβασης, (ή το αργότερο εντός του α’ τριμήνου του 2006) συμφωνείται ότι θα διαμορφωθεί, μετά από συνεννόηση της Διοίκησης με το ΣΥΕΤΕ, νέος Κανονισμός δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας, ο οποίος θα προσαρμόζει τις παρεχόμενες αποζημιώσεις στα νέα δεδομένα κόστους των μετακινήσεων εκτός έδρας για υπηρεσιακές ανάγκες, με στόχο τα πραγματικά έξοδα να καλύπτονται πλήρως από την Τράπεζα.

14. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
 Σε αντιστοιχία με τη διεθνή επιχειρησιακή πρακτική ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμφωνείται ότι είναι απαραίτητη η ανά διετία διαμόρφωση και εφαρμογή ειδικού σχεδίου Ίσων Ευκαιριών στην ΕΤΕ,
 για την εξάλειψη τυχόν έμμεσων διακρίσεων σε θέματα
 • υπηρεσιακής εξέλιξης,
 • επιμόρφωσης,
 • αμοιβών
 • κινήτρων, καθώς και
 για την περαιτέρω προώθηση των ίσων ευκαιριών στο χώρο της ΕΤΕ.
 Αρμόδια για τη διαμόρφωση του διετούς επιχειρησιακού σχεδίου Ισότητας ορίζεται η διμερής γνωμοδοτική επιχειρησιακή Επιτροπή Ίσων ευκαιριών του όρου 4.5 της ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ 1994-95 η οποία εξειδικεύθηκε με την Σ.Σ.Ε. Τραπεζών - ΟΤΟΕ 1996 (άρθρο Β5).
 Το αργότερο εντός 6μήνου από την υπογραφή αυτής της Επιχειρησιακής Σύμβασης, συμφωνείται ότι η ανωτέρω Επιτροπή θα διαμορφώσει και θα υποβάλει τις προτάσεις της στη Διοίκηση και στον ΣΥΕΤΕ για το πρώτο διετές επιχειρησιακό σχέδιο Ίσων ευκαιριών στην ΕΤΕ.
 Μετά την οριστικοποίησή του, το επιχειρησιακό σχέδιο Ίσων Ευκαιριών παρακολουθείται συστηματικά και αξιολογείται στη λήξη του από την αρμόδια Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών, στην οποία η Τράπεζα παρέχει την αναγκαία για τη λειτουργία της και τις τυχόν αναγκαίες έρευνές της, οργανωτική και πληροφοριακή υποστήριξη.
 Η ανά διετία υποβαλλόμενη Έκθεση της οικείας Επιτροπής για την πορεία του σχεδίου Ίσων Ευκαιριών τίθεται υπόψη του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και της Διοίκησης της Ε.Τ.Ε. και οι βασικές της διαπιστώσεις περιλαμβάνονται, ως ειδική θεματική, στον Κοινωνικό Απολογισμό της Τράπεζας.
 Υπενθυμίζουμε τα σχετικά άρθρα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ που αφορούν στην ισομερή γνωμοδοτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών:
 Α. Σ.Σ.Ε. 1994-1995, άρθρο 4, παρ. 5.
  Συνιστάται ανά Τράπεζα ισομερής γνωμοδοτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών, που θα αποτελείται από εκπροσώπους της Διοίκησης και του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου Εργαζομένων και θα εξετάζει θέματα ισότητας των δύο φύλων.
  Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι:
  u η συλλογή νόμων, διατάξεων και στοιχείων,
  u η ανάλυση και επεξεργασία θεμάτων ισότητας των δύο φύλων τόσο σε εθνικό, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Βασικοί στόχοι της Επιτροπής θα είναι:
  n η μελέτη, καταγραφή και παρακολούθηση της σημερινής θέσης της γυναίκας στις Τράπεζες καθώς και των προοπτικών εξέλιξης της παράλληλα με τις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος.
  n η συμβολή στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και υπηρεσιακής εξέλιξης των δύο φύλων.
 Β. Σ.Σ.Ε. 1997-1998, άρθρο 15, παρ. 2.
  Οι Επιχειρησιακές Επιτροπές Ίσων Ευκαιριών των άρθρων 4.5 της Σ.Σ.Ε. 1994-95 και Β5 της Σ.Σ.Ε. 1996, πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων τους, διατυπώνουν και υποβάλλουν στα οικεία υπηρεσιακά όργανα αιτιολογημένη γνώμη για κάθε θέμα σχετικό με παραβίαση της ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις ή με προσβολή της προσωπικότητας σε σχέση με το φύλο, ύστερα από γραπτό αίτημα ή αναφορά εργαζομένου.
 
Image

Τα νέα στο e-mail σου

Άμεση επικοινωνία με τη ΔΑΣ

E-mail:das@dasete.gr
dassyete@otenet.gr
Τηλέφωνα:210.3349924 - 19924
210.3349922 - 19922
Online:Φόρμα επικοινωνίας

Δικτυωθείτε με τη ΔΑΣ

facebook.com/dasethniki
twitter.com/dassyete
Ροή RSS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Κυκλοφόρησε το τεύχος 95
(Δεκέμβριος '14) της "Κατάθεσης".
Διαβάστε το με ένα κλικ.
Αναζητείστε το τις επόμενες ημέρες στην αλληλογραφία σας.


ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ Η ΔΑΣ